توقف نماد معاملاتي (ثجوان1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت تأمين مسكن جوانان (ثجوان1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1397/08/20 در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1397/08/15 متوقف مي‌گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر