عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي(اخزا7051)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/08/14 در نماد معاملاتي اسناد خزانه اسلامي در نماد (اخزا7051) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر