توقف نماد معاملاتي (لبوتان)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت گروه صنعتي بوتان(لبوتان)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر