توقف نماد معاملاتي (ثعتما1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر (ثعتما1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/08/19، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/06/14 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر