توقف نماد معاملاتي (دحاوي1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت الحاوي (دحاوي1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/08/19، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/06/14 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر