اطلاعيه مهم در خصوص زمان شروع سفارشگيري و انجام معاملات
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار مي رساند، شروع مجدد سفارشگيري و انجام معاملات از ساعت 11_50 آغاز مي گردد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر