اطلاعیه مهم در خصوص زمان سفارش گیری و انجام معاملات
به اطلاع کلیه فعالان بازار می رساند، به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه معاملات در حال حاضر امکان سفارش گیری و انجام معاملات متوقف شده است. به محض برطرف شدن محدودیت فنی زمان شروع مجدد بازار اعلام خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر