آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (نطرين1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1319/الف/97 مورخ 1397/07/21 اين شرکت، بازارگرداني سهام شركت عطرين نخ قم در نماد معاملاتي (نطرين1) بامحدوديت دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج در بازار دوم فرابورس ايران اعلام گرديده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگرداني سهام شركت عطرين نخ قم در نماد معاملاتي (نطرين1) از روز دوشنبه مورخ 1397/07/23 صورت مي پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر