بازگشايي نمادهاي معاملاتي (شپاكسا)،(شگل)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پاكسان(شپاكسا)، گلتاش‌ (شگل) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر