عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (افرا1)و(ميهن1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 1397/07/21 در نماد معاملاتي شركت هاي افرانت (افرا1) و بيمه ميهن (ميهن1) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر