بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (كصدف1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كاشي صدف سرام استقلال آباده (كصدف1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب ، از طريق انجام حراج ناپيوسته و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/07/21 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر