توقف نماد (دشيمي1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر