تغيير بازارگردان و پارامترهاي بازارگرداني در نماد معاملاتي (ولشرق1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1302/الف/97 مورخ 1397/06/27 اين شرکت، بازارگرداني سهام شرکت ليزينگ ايران و شرق با نماد معاملاتي (ولشرق1) با محدوديت دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران تعيين و جايگزين بازارگرداني قبلي مي گردد. لازم به ذکر است اعمال دامنه جديد نوسان روزانه قيمت و تغيير بازارگرداني سهام شرکت ليزينگ ايران و شرق با نماد معاملاتي (ولشرق1) در صورت بازگشايي از روز دوشنبه مورخ 1397/07/23 صورت مي پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر