عرضه اوليه سهام به روش ثبت سفارش در نماد (داوه1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1318/الف/97 مورخ 1397/07/18اين شرکت، روز دو شنبه مورخ 1397/07/23 تعداد 35،000،000 سهم از سهام شركت داروسازي آوه سينا (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد (داوه1) به روش ثبت سفارش، عرضه مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر