تداوم توقف نماد معاملاتي (شمواد1) جهت رفع ابهام
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره توقف نماد معاملاتي شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (شمواد1) تداوم مي يابد. مديريت عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر