بازگشايي نماد معاملاتي(زمگسا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كشاورزي و دامپروري مگسال(زمگسا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر