بازگشايي نماد معاملاتي(غبشهر)پس از رفع تعليق
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنعتي بهشهر(غبشهر)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر