آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (پارسان) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز يكشنبه مورخ 25/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: پارسان نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضسان1000-اختيارخ پارسان-3800-26/10/1397 ضسان1001-اختيارخ پارسان-4000-26/10/1397 ضسان1002-اختيارخ پارسان-4200-26/10/1397 ضسان1003-اختيارخ پارسان-4400-26/10/1397 ضسان1004-اختيارخ پارسان-4600-26/10/1397 ضسان1005-اختيارخ پارسان-4800-26/10/1397 ضسان1006-اختيارخ پارسان-5000-26/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طسان1000-اختيارف پارسان-3800-26/10/1397 طسان1001-اختيارف پارسان-4000-26/10/1397 طسان1002-اختيرف پارسان-4200-26/10/1397 طسان1003-اختيارف پارسان-4400-26/10/1397 طسان1004-اختيارف پارسان-4600-26/10/1397 طسان1005-اختيارف پارسان-4800-26/10/1397 طسان1006-اختيارف پارسان-5000-26/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 25/06/1397 لغايت 26/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس ا اعمال: الف)موافقت با تسويه نقدي ب)موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر