آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (كروي) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت توسعه معادن روي ايران (كروي) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز يكشنبه مورخ 25/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: كروي نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضروي1000-اختيارخ كروي-4000-30/10/1397 ضروي1001-اختيارخ كروي-4200-30/10/1397 ضروي1002-اختيارخ كروي-4400-30/10/1397 ضروي1003-اختيارخ كروي-4600-30/10/1397 ضروي1004-اختيارخ كروي-4800-30/10/1397 ضروي1005-اختيارخ كروي-5000-30/10/1397 ضروي1006-اختيارخ كروي-5500-30/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طروي1000-اختيارف كروي-4000-30/10/1397 طروي1001-اختيارف كروي-4200-30/10/1397 طروي1002-اختيارف كروي-4400-30/10/139 طروي1003-اختيارف كروي-4600-30/10/1397 طروي1004-اختيارف كروي-4800-30/10/1397 طروي1005-اختيارف كروي-5000-30/10/1397 طروي1006-اختيارف كروي-5500-30/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 25/06/1397 لغايت 30/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس از اعمال: الف)موافقت با تسويه نقد ب)موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخ

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر