آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (پارسان) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز يكشنبه مورخ 25/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: پارسان نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضسان1000-اختيارخ پارسان-3800-26/10/1397 ضسان1001-اختيارخ پارسان-4000-26/10/1397 ضسان1002-اختيارخ پارسان-4200-26/10/1397 ضسان1003-اختيارخ پارسان-4400-26/10/1397 ضسان1004-اختيارخ پارسان-4600-26/10/1397 ضسان1005-اختيارخ پارسان-4800-26/10/1397 ضسان1006-اختيارخ پارسان-5000-26/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طسان1000-اختيارف پارسان-3800-26/10/1397 طسان1001-اختيارف پارسان-4000-26/10/1397 طسان1002-اختيرف پارسان-4200-26/10/1397 طسان1003-اختيارف پارسان-4400-26/10/1397 طسان1004-اختيارف پارسان-4600-26/10/1397 طسان1005-اختيارف پارسان-4800-26/10/1397 طسان1006-اختيارف پارسان-5000-26/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 25/06/1397 لغايت 26/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس ا اعمال: الف)موافقت با تسويه نقدي ب)موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 46534/181 مورخ 20/06/1397 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر