بازگشايي نمادهاي معاملاتي(ثاخت)،(ثامان)،(تاپيكو)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان(ثاخت)،سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان)،س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر