حراج مجدد نماد معاملاتي(دالبر)،(تيپيكو)،(وسكابح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت البرز دارو(دالبر)،سرمايه گذاري دارويي تامين(تيپيكو)و حق تقدم شركت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان(وسكابح)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر