انجام معاملات در نماد معاملاتي (جهرم1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم (جهرم1) پس از كشف قيمت در حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده و عدم تاييد معاملات انجام شده در خارج از دامنه نوسان قيمتي مجاز، به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي آماده انجام معامله است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر