باز گشايي نماد معاملاتي اختيار معامله خريد (ضپكو807)
به اطلاع مي رساند؛نماد معاملاتي اختيار معامله خريد شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين(ضپكو807) با توجه به بازگشايي نماد معاملاتي اصلي در بازار نقد(تيپيكو) با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكر است با توجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه توسط شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين مبني بر تقسيم سود نقدي، قيمت اعمال اختيار معامله خريد (ضپكو807) مطابق اطلاعيه شماره46713/181 مورخ 24/06/1397منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران تعديل يافته است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر