باز گشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هپكو806)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين(هپكو806) با توجه به بازگشايي نماد معاملاتي اصلي در بازار نقد(تيپيكو) با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكر است باتوجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين مبني بر تقسيم سود نقدي، قيمت اعمال اوراق اختيار فروش تبعي(هپكو806) مطابق اطلاعيه شماره46714/181 مورخ 24/06/1397 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران تعديل يافته است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر