بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دالبر)،(تيپيكو)،(وسكابح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي البرز دارو(دالبر)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني تصويب افزايش سرمايه ،سرمايه گذاري دارويي تامين(تيپيكو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،حق تقدم شركت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان(وسكابح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر