توقف نماد معاملاتي (واحيا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/06/26، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/06/24 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر