توقف نماد معاملاتي ( ميدكو1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدكو1) جهت برگزاري جلسه هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه در روز دوشنبه مورخ 26/06/1397، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 24/06/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر