توقف نماد معاملاتي (وشمال1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (وشمال1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/06/26، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/06/24 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر