آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (خودرو) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت ايران خودرو (خودرو) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز شنبه مورخ 24/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: خودرو نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضخود1000-اختيارخ خودرو-1900-19/10/1397 ضخود1001-اختيارخ خودرو-2000-19/10/1397 ضخود1002-اختيارخ خودرو-2200-19/10/1397 ضخود1003-اختيارخ خودرو-2400-19/10/1397 ضخود1004-اختيارخ خودرو-2600-19/10/1397 ضخود1005-اختيارخ خودرو-2800-19/10/1397 ضخود1006-اختيارخ خودرو-3000-19/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طخود1000-اختيارف خودرو-1900-19/10/1397 طخود1001-اختيارف خودرو-2000-19/10/1397 طخود1002-اختيارف خودرو-2200-19/10/1397 خود1003-اختيارف خودرو-2400-19/10/1397 طخود1004-اختيارف خودرو-2600-19/10/1397 طخود1005-اختيارف خودرو-2800-19/10/1397 طخود1006-اختيارف خودرو-3000-19/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 24/06/1397 لغايت 19/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس از اعمال: الف)موافقت با تسويه نقي ب)موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 46520/181 مورخ 19/06/1397 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر