آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (شپنا) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت پالايش نفت اصفهان (شپنا) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز شنبه مورخ 24/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: شپنا نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضشنا1000-اختيارخ شپنا-5000-23/10/1397 ضشنا1001-اختيارخ شپنا-5500-23/10/1397 ضشنا1002-اختيارخ شپنا-6000-23/10/1397 ضشنا1003-اختيارخ شپنا-6500-23/10/1397 ضشنا1004-اختيارخ شپنا-7000-23/10/1397 ضشنا1005-اختيارخ شپنا-7500-23/10/1397 ضشنا1006-اختيارخ شپنا-8000-23/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طشنا1000-اختيارف شپنا-5000-23/10/1397 طشنا1001-اختيارف شپنا-5500-23/10/1397 طشنا1002-اختيارف شپنا-6000-23/10/1397 طشنا103-اختيارف شپنا-6500-23/10/1397 طشنا1004-اختيارف شپنا-7000-23/10/1397 طشنا1005-اختيارف شپنا-7500-23/10/1397 طشنا1006-اختيارف شپنا-8000-23/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 24/06/1397 لغايت 23/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله سهام امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس از اعمال: الف)موافقت با تسويه نقدي )موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 46519/181 مورخ 19/06/1397 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر