آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (خودرو) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت ايران خودرو (خودرو) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز شنبه مورخ 24/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: خودرو نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضخود1000-اختيارخ خودرو-1900-19/10/1397 ضخود1001-اختيارخ خودرو-2000-19/10/1397 ضخود1002-اختيارخ خودرو-2200-19/10/1397 ضخود1003-اختيارخ خودرو-2400-19/10/1397 ضخود1004-اختيارخ خودرو-2600-19/10/1397 ضخود1005-اختيارخ خودرو-2800-19/10/1397 ضخود1006-اختيارخ خودرو-3000-19/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طخود1000-اختيارف خودرو-1900-19/10/1397 طخود1001-اختيارف خودرو-2000-19/10/1397 طخود1002-اختيارف خودرو-2200-19/10/1397 خود1003-اختيارف خودرو-2400-19/10/1397 طخود1004-اختيارف خودرو-2600-19/10/1397 طخود1005-اختيارف خودرو-2800-19/10/1397 طخود1006-اختيارف خودرو-3000-19/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 24/06/1397 لغايت 19/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس از اعمال: الف)موافقت با تسويه نقي ب)موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، ات

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر