آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (شپنا) با سررسيد دي ماه 1397
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت پالايش نفت اصفهان (شپنا) با سررسيد دي ماه 1397 از امروز شنبه مورخ 24/06/1397 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: شپنا نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضشنا1000-اختيارخ شپنا-5000-23/10/1397 ضشنا1001-اختيارخ شپنا-5500-23/10/1397 ضشنا1002-اختيارخ شپنا-6000-23/10/1397 ضشنا1003-اختيارخ شپنا-6500-23/10/1397 ضشنا1004-اختيارخ شپنا-7000-23/10/1397 ضشنا1005-اختيارخ شپنا-7500-23/10/1397 ضشنا1006-اختيارخ شپنا-8000-23/10/1397 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طشنا1000-اختيارف شپنا-5000-23/10/1397 طشنا1001-اختيارف شپنا-5500-23/10/1397 طشنا1002-اختيارف شپنا-6000-23/10/1397 طشنا103-اختيارف شپنا-6500-23/10/1397 طشنا1004-اختيارف شپنا-7000-23/10/1397 طشنا1005-اختيارف شپنا-7500-23/10/1397 طشنا1006-اختيارف شپنا-8000-23/10/1397 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 24/06/1397 لغايت 23/10/1397 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% دوره اعمال: الف)سررسيد نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي ب)سررسيد فيزيکي: آخرين روز دوره معاملاتي قرارداد اختيار معامله سهام امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه پس از اعمال: الف)موافقت با تسويه نقدي )موافقت با تسويه فيزيکي همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر