بازگشايي نمادهاي معاملاتي اختيار خريد سهام فخوز (ضفخوز710،ضفخوز711)
به اطلاع مي رساند،اختيار معامله خريد شركت فولاد خوزستان در نماد (ضفخوز710) با سررسيد دي ماه 1397 و در نماد (ضفخوز711) با سررسيد بهمن ماه 1397 با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد(فخوز)، با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر