توقف نماد معاملاتي (ريشمك1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد و صادرات ريشمك (ريشمك1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1397/05/24 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/05/22 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر