ادامه ثبت نمادهاي معاملاتي شركت بورس انرژي ايران(انرژي11)(انرژي21)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي11) و فعالان بورس انرژي(انرژي21) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از امروز دوشنبه مورخ 1397/05/22 پس از تماس با ناظر بازار امكان پذير مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر