حراج مجدد نماد معاملاتي (سقاين)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان قاين(سقاين)،باتوجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر