عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (سكرد981)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز يكشنبه مورخ 1397/05/21 در نماد معاملاتي اوراق مشاركت سيمان كردستان (سكرد981) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر