بازگشايي نمادهاي معاملاتي (رانفور)،(دكيميح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت خدمات انفورماتيك(رانفور)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه و حق تقدم شركت صنعتي كيميدارو(دكيميح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر