بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هفملي706)
به اطلاع مي رساند، اوراق اختيار فروش تبعي شركت ملي صنايع مس ايران در نماد (هفملي706) با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (فملي)، با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر