بازگشايي مجدد نماد حق تقدم خريد سهام در نماد معاملاتي (ثالوندح1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري مسكن الوند (سهامي عام) در نماد (ثالوندح1)، امروز شنبه مورخ 1397/05/20 بدون محدوديت دامنه نوسان، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است.همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مجدد نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات، مجددا اطلاع رساني مي گردد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي (ثالوندح1)، به تعداد 50,000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري مسكن الوند(سهامي عام) در نماد (ثالوندح1) تا تاريخ 1397/07/13 مي باشد لذا نماد معاملاتي مذكور (ثالوندح1) در پايان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1397/07/11 متوقف مي گردد خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/18 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 1390/05/30 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر