عرضه عمده سهام غيرمديريتي شركت بيمه سامان درنماد معاملاتي (بساما4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1268/الف/97 مورخ 1397/05/13 اين شرکت، ميزان 3/25 درصد (سه مميز بيست و پنج صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت بيمه سامان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (بساما4) با قيمت پايه کل 219,428,991,000 ريال، روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 از طريق بازار اول فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر