بازگشايي نمادهاي معاملاتي(حفاري)،(جم)،(پارسان)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي حفاري شمال(حفاري)،پتروشيمي جم(جم)وگسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر