توقف نماد معاملاتي (سبزوا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/05/22 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/05/20 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر