توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضفولا7081)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت فولاد مباركه اصفهان (ضفولا7081) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فولاد) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر