توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضفلا80161)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت فولاد مباركه اصفهان (ضفلا80161) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فولاد) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر