عرضه يكجاي سهام غيرمديريتي شركت پتروشيمي داراب(داراب4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1255/الف/97 مورخ 11/04/1397 اين شرکت، در خصوص اجراي دستور مرجع قضايي،تعداد 215,678,810 معادل 6/32درصد ( شش مميز سي و دو صدم درصد) سهام غيرمديريتي شرکت پتروشيمي داراب (سهامي عام)- قبل از مرحله بهره برداري در نماد معاملاتي (داراب4) را بطور يكجا و نقد (پرداخت كل ثمن معامله مطابق با رويه جاري تسويه پاياپاي (t+2)) با قيمت پايه هر سهم1،124 ريال امروز سه شنبه مورخ 1397/04/19 به فروش برساند.براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه هاي مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر