بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار (فولاد) سررسيد آبان
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان با سررسيد آبان ماه 1397، با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (فولاد) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر