توقف نماد معاملاتي (سبزوا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در تاريخ 21/04/1397 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 19/04/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر