بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي(هفولا706)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت فولاد مباركه اصفهان(هفولا706)با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (فولاد) با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر